Υπηρεσίες

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία για ενήλικες

Διαπροσωπικές σχέσεις | Συναισθηματικές δυσκολίες | Κοινωνική απόσυρση |

Θέματα προσαρμογής

Πένθος, Απώλεια, Αποχωρισμός

Προσωπική ανάπτυξη

Χαμηλή αυτοεκτίμηση

Διαχείριση άγχους, θυμού, κρίσεων πανικού

Εναλλαγές διάθεσης

Τηλεφωνική συμβουλευτική και πληροφόρηση

  • iconfinder_skype_386702bw
  • Black Facebook Icon

© 2020 by DigitalCREATIONS, Graphics Designers